Privacyverklaring

Nokavision Software valt in dit privacybeleid, als onderdeel van Canon, onder de noemer “Canon”. Zie “Definitie van Canon” onderaan dit Privacybeleid voor meer informatie over Canon.

Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie verwerken die we van onze klanten en potentiële klanten verzamelen wanneer zij Canon-diensten gebruiken, onze evenementen of gebouwen bezoeken, zich abonneren op onze nieuwsbrieven of onze websites, apps, platforms en diensten gebruiken die onder dit Privacybeleid vallen (onze “Diensten”).

Canon is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie, dat wil zeggen, de entiteit die de ‘doelen en middelen’ bepaalt voor de verwerking van de persoonlijke informatie die over u is verwerkt, of met andere woorden het gebruik waarvoor Canon uw persoonlijke informatie verwerkt en de manier waarop het is gedaan. Zie “Definitie van Canon” onderaan dit Privacybeleid voor meer informatie over Canon.

Privacyverklaring

 • 1. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING

  Dit Privacybeleid is van toepassing op de volgende diensten :

  • Het invullen van een formulier op een van onze apps of websites.
  • Contact opnemen met ons door middel van de terugbel- of online chatfuncties
  • Het kopen van of vragen stellen over Canon-producten en/of -diensten, ongeacht of deze online of offline zijn.
  • Het deelnemen aan onderzoek, bijvoorbeeld een enquête.
  • Het gebruiken van één van onze dienstenportalen.
  • Het bijwonen van onze evenementen, of het bezoeken van onze stands op een evenement.
  • Het beantwoorden van een vraag van u, bijvoorbeeld over de reparatie of upgrade van een dienst of product die wij aanbieden, en het voldoen aan onze verplichtingen jegens u.
  • Onze marketing van goederen en diensten die volgens ons interessant kunnen zijn voor u en uw bedrijf.
 • 2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAARVOOR GEBRUIKEN WE HET

  We verzamelen persoonlijke informatie in de volgende omstandigheden:

  • Als u interesse hebt getoond in een product of dienst die wij bieden: Wij verzamelen de contactgegevens van u en uw bedrijf. Als u ons bijvoorbeeld online benadert, onze stand op een evenement bezoekt en/of ons belt over een potentiële dienst of product, zullen wij uw gegevens noteren zodat wij uw vraag kunnen opvolgen en ook andere producten en diensten kunnen aanbieden die van belang kunnen zijn voor u en uw bedrijf.
  • Na het aanmelden voor een Dienst die wij bieden: U wordt gevraagd om verschillende persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om een dienstenportaal-account te maken en om u onze diensten aan te bieden. Sommige van deze velden zijn gemarkeerd als verplicht. Als u ons niet de informatie verstrekt die is gemarkeerd als verplicht, kunnen we mogelijk niet alle of slechts een deel van de diensten aan u leveren.
  • Wanneer u onze diensten gebruikt: Wij kunnen persoonlijke informatie over uw gebruik van dergelijke diensten verzamelen en verwerken om uw algehele ervaring te verbeteren en onze verplichtingen jegens u na te komen.
  • Wanneer we onze markt onderzoeken en potentiële kopers vinden: Om ervoor te zorgen dat we de juiste zakelijke doelgroepen bereiken, kunnen we van tijd tot tijd marketinglijsten en andere databases met contactgegevens kopen. Deze kunnen uw naam, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer bevatten. Wij kopen echter geen marketinglijsten die uw persoonlijke privécontactgegevens bevatten.
  • Om uw gebruikerservaring en de algehele kwaliteit van onze diensten te verbeteren: Als we uw basisgegevens kennen, kunnen we alle berichten die we u sturen personaliseren. We verzamelen bijvoorbeeld uw functiegegevens om ervoor te zorgen dat we marketing bieden die relevant is voor uw rol binnen uw bedrijf.

  We gaan hieronder dieper in op hoe we de informatie die we in deze omstandigheden verzamelen, gebruiken.

  2.1. OM ONLINE ACCOUNTS TE LEVEREN

  Dit zijn persoonlijke gegevens die u ons verstrekt bij het opzetten van een online account (bijvoorbeeld onze dienstportalen) die u persoonlijk identificeren in plaats van uw bedrijf, zoals uw naam, functie binnen uw bedrijf, zakelijk e-mailadres of telefoonnummer. Er zijn een aantal redenen waarom we deze informatie nodig hebben:

  • Om uw identiteit te verifiëren en u te helpen bij het identificeren van gebruikers: Uw e-mailadres kan bijvoorbeeld fungeren als uw gebruikersnaam om in te loggen op uw online account en toegang te krijgen tot Canon Services.
  • Om belangrijke kennisgevingen te sturen: We vragen bijvoorbeeld om uw e-mailadres zodat we u een bevestiging van uw bestellingen of service-updates kunnen sturen. We sturen u ook berichten over aankopen of wijzigingen in onze voorwaarden en beleid.

  2.2. REAGEREN OP KLANTVRAGEN

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt om te reageren op vragen en helpen bij het identificeren van gebruikers. Uw contactgegevens worden bijvoorbeeld verzameld wanneer u een terugroepformulier indient of onze klantchatfuncties gebruikt en kunnen in de toekomst als identificatie worden gebruikt. Wanneer u een formulier op onze website of app invult, kunnen we relevante identiteitsgegevens opslaan zodat we de geschiedenis van uw zoekopdracht kunnen traceren en efficiënter kunnen verwerken.

  2.3. EVENEMENTENBEHEER

  Wij verzamelen uw gegevens om u te registreren voor een evenement, webinar of seminar waarin u interesse hebt getoond, verwerken uw betaling voor het evenement (indien van toepassing) en voorzien u van de relevante materialen voor dat evenement:

  We verzamelen bijvoorbeeld, afhankelijk van het soort evenement, uw naam, telefoonnummer (geef alleen uw zakelijke telefoonnummer op), contactgegevens voor noodgevallen (waar absoluut noodzakelijk), dieetvereisten en andere informatie die nodig is om u in staat te stellen het meeste uit uw ervaring te halen.

  2.4. OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER UW ACTIVITEITEN

  2.4.1. SURFGEDRAG, APPARAATGEGEVENS EN INTERACTIE

  Soms registreren we informatie over uw acties (bijvoorbeeld herhaalde bezoeken aan de site, interacties, zoekwoorden, productie van online-inhoud) als u onze diensten opent en gebruikt, zodat we in de loop van de tijd een klantprofiel kunnen ontwikkelen. Het bevat ook informatie over de apparaten en methoden die u gebruikt om te communiceren met Canon Services en inhoud, waaronder via een dienstenportaal.

  We kunnen gedragsinformatie (zoals uw surfactiviteit) combineren met uw persoonsgegevens, maar we zullen geen persoonsgegevens opslaan met betrekking tot de velden die u tijdens het aanmeldproces niet hebt ingevuld. Als het gebruik van informatie die u persoonlijk identificeert niet noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden die in deze sectie worden uiteengezet, zullen we de gedragsinformatie alleen in geaggregeerde vorm verwerken.

  We verzamelen informatie over uw besturingssysteem en internetbrowser wanneer u een Canon-website bezoekt of onze diensten gebruikt, inclusief informatie die automatisch wordt vastgelegd wanneer u onze diensten gebruikt (bijvoorbeeld aangevraagde informatie, tijdstempel, IP-adres en, indien van toepassing en noodzakelijk, verschillende netwerkinfrastructuur- en serveridentificatiecodes).

  Wij zullen uw gedrags-, apparaat- en interactiegegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  Om producten en diensten te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren en nieuwe te ontwikkelen:

  • Informatie over hoe u onze websites bezoekt of producten zoekt, kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor gegevensanalyse en onderzoek, om betere gebruikerstrajecten te leveren, relevantere zoekresultaten te bieden of de manier te structureren waarop de informatie wordt weergegeven in onze diensten.
  • Wanneer u een Canon-mobiele app installeert, wordt een uniek toepassingsnummer samen met informatie over uw apparaat naar Canon verzonden, waardoor het voor Canon gemakkelijker wordt om zijn apps en diensten te onderhouden en automatische updates aan te bieden.

  Om uw gebruikerservaring en de algehele kwaliteit van onze diensten te verbeteren:

  • Uw activiteit, zoals de pagina’s die u bezoekt of de items die u bekijkt, leert ons wat u belangrijk en het interessantst vindt voor onze diensten, zodat we uw ervaring kunnen afstemmen op wat voor u het belangrijkste is en gepersonaliseerde inhoud kunnen weergeven.
  • Apparaat- en platform-ID’s laten ons weten welk apparaat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten om deze aan te passen en te optimaliseren voor uw apparaat en om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld door meer relevante inhoud en advertenties aan te bieden op het apparaat of de browser die u gebruikt).
  • Door gegevens lokaal op uw apparaat op te slaan, kunnen we zaken als websiteprestaties en het laden van inhoud verbeteren, zelfs wanneer u offline bent.

  Onder voorbehoud van de vereisten van toepasselijk recht, om u marketingcommunicatie te bieden, bijvoorbeeld relevantere inhoud en aanbiedingen, en het laatste nieuws over producten en evenementen waarvan wij denken dat ze voor u en uw bedrijf interessant zijn:

  • Bijvoorbeeld door een koppeling naar een handleiding te volgen vanuit een marketing-e-mail of door Canon op Facebook of Twitter te volgen.
  • Als u begrijpt hoe en waar u met Canon communiceert, kunnen we u meer gepersonaliseerde en nuttige informatie bieden via de communicatiekanalen van uw voorkeur.

  Om onze andere gebruikers en Canon te beschermen:

  • Als u begrijpt hoe en waar u met Canon communiceert, kunnen we u meer gepersonaliseerde en nuttige informatie bieden via de communicatiekanalen van uw voorkeur.
  • We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne audits om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

  2.4.2. PRODUCTDETAILS, PRODUCTGEBRUIK EN SERVICE- EN ONDERSTEUNINGSGESCHIEDENIS

  Dit is informatie over uw Canon-producten of -oplossingen (zoals geleverde diensten, softwaretoepassingen, productmodel, serienummer en aankoopdatum), over hoe Canon-producten of -oplossingen worden ingesteld en gebruikt (bijvoorbeeld gebruikersinstellingen en voorkeuren, installatie en integratie of andere instellingen) en onze diensten, evenals informatie over uw klanten- of beheerde Dienst, Licenties, Garantie en Reparatie-interacties met Canon. Soms is deze informatie gekoppeld aan uw bedrijf, maar op andere momenten moet deze noodzakelijkerwijs aan u persoonlijk zijn gekoppeld (bijvoorbeeld onze professionele fotograafklanten).

  Een deel van de informatie onder deze categorie kwalificeert niet als persoonlijke informatie, maar we zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ook de privacy van deze informatie te waarborgen. We verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te voorzien van meer nuttige informatie, relevantere inhoud en aanbiedingen en het laatste nieuws over onze producten, oplossingen, diensten en evenementen: Bijvoorbeeld persoonlijke en nuttige informatie, zoals hints en tips van experts, leermiddelen, software-updates, installatie- of gebruikershandleidingen of details over relevante trainingscursussen.
  • Om producten en diensten te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren en nieuwe te ontwikkelen: Als we begrijpen hoe onze klanten onze producten gebruiken, kunnen we functies identificeren die we nodig hebben om toekomstige producten te verbeteren of aan te vullen.

  Om eventuele problemen met Canon-producten en -diensten te helpen oplossen:

  • We hebben uw productinformatie nodig zodat we uw vragen beter kunnen oplossen en u informatie kunnen bieden die specifiek is voor uw Canon-product.
  • Inzicht in uw besturingssysteem (OS) stelt ons in staat om uw vraag effectiever op te lossen, bijvoorbeeld door u informatie te geven over relevante driverdownloads.
  • We zullen deze informatie gebruiken om te evalueren of uw Canon-product in aanmerking komt voor garantiedekking.

  2.5. VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DOELSTELLINGEN

  Om uw bedrijf te ondersteunen en ons contract voor de diensten met u uit te voeren, moeten we mogelijk persoonsgegevens verzamelen om reparaties te regelen, bestellingen uit te voeren en diensten te verlenen. We moeten afspraken regelen om dit te doen en moeten daarom de contactgegevens van iemand bij uw bedrijf opvragen. Voorbeelden omvatten:

  • wanneer u een oproep registreert om een reparatie of onderhoud te regelen;
  • wanneer u een formulier invult, die wij u sturen over één van onze producten, waaronder online versies;
  • verschaffing van informatie over beheerde diensten zoals rapportage en gebruik;
  • identiteitsvalidatie ter verificatie voor AML/KYC;
  • wanneer we problemen detecteren met uw Canon-software of hardware waarover we met u moeten praten; en
  • wanneer u locatiebezoeken of het afhalen van apparatuur regelt.

  Wanneer we technische bewerkingen moeten uitvoeren op uw IT-infrastructuur, hebben we mogelijk toegang tot persoonsgegevens die door uw organisatie worden bewaard. Waar we derden gebruiken voor onze activiteiten ter verwezenlijking van onze doelstellingen, zorgen we ervoor dat we betrouwbare partners kiezen die dezelfde waarden hebben als wij.

  Afhankelijk van uw rol, moeten we mogelijk uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over de beschikbaarheid van online diensten (bijvoorbeeld updates met betrekking tot periodiek onderhoud) of wijzigingen in die diensten.

  2.6. OM NIEUWE KLANTEN TE VINDEN

  Om onze producten en diensten aan te bieden aan anderen die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn, verkrijgen we soms uw contactgegevens van onze partners in de branche, evenals van professionele instanties die deze informatie aan bedrijven verstrekken. Wanneer we op deze manier contactgegevens verkrijgen, zorgen we ervoor dat uw contactgegevens geen deel uitmaken van een nationale opt-outdienst.

  2.7. OM ENQUÊTES TE VERSTUREN EN DE RESULTATEN TE GEBRUIKEN OM ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN TE VERBETEREN

  Canon en zijn partners sturen af en toe onze klanten enquêtes en feedbackformulieren. Als u uw naam en contactgegevens opgeeft, kunnen we deze gebruiken om op feedback te reageren, u informatie geven die volgens ons interessant voor u is, en u aan onze marketingdatabase toevoegen (u kunt zich hiervoor afmelden tijdens de enquête, als u niet geïnteresseerd bent).

  Onze partners kunnen, waar toegestaan, beslissen over het gebruik van uw informatie voor hun enquêtes. Waar dit het geval is, heeft Canon geen controle over het gebruik van uw persoonlijke informatie en bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid. Lees het privacybeleid van deze partners voor meer informatie over hun privacypraktijken of voor informatie over hoe u zich kunt afmelden.

  2.8. AANKOOPINFORMATIE

  We houden gegevens bij over goederen en diensten die u via Canon Services koopt. Deze helpen om producten en diensten te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. We sturen u ook belangrijke kennisgevingen, zoals berichten over aankopen of wijzigingen in onze voorwaarden en beleid.

  2.9. BETALINGSINFORMATIE

  We verwerken of bewaren uw bank- of creditcard-/betaalkaartgegevens die worden gebruikt bij de aankoop van goederen en diensten via Canon-Services niet. Betalingen voor aankopen worden voltooid via betaalplatforms van derden die uw bankgegevens niet delen met Canon.

  2.10. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

  Cookies en soortgelijke technologieën (bijvoorbeeld web beacons) zijn kleine stukjes informatie die worden gebruikt om technische en/of persoonsgegevens op te slaan, gebruikers van een dienst te identificeren en bepaalde functionaliteiten in te schakelen. Als u meer wilt weten over de cookies die door onze diensten worden gebruikt en hoe u ze kunt weigeren, gaat u naar het Cookiebeleid dat van toepassing is op elk van de diensten, toegankelijk via de startpagina van onze websites of het betreffende gedeelte van onze apps.

  2.11. WETTELIJKE EN REGELGEVENDE VEREISTEN EN ANDERE ZAKELIJKE DOELEINDEN

  Soms moeten we uw persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wanneer we een vermeende fraude moeten melden.

  Er kunnen ook andere bedrijfsgerelateerde doeleinden zijn voor het verwerken van uw informatie, waaronder het onderhandelen, sluiten en uitvoeren van contracten, het beheren van rekeningen en dossiers, het ondersteunen van activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridisch, regelgevend en intern onderzoek.

 • 3. RECHTSGROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

  Canon verwerkt uw persoonlijke informatie alleen als daar een wettelijke basis voor is.

  De rechtsgrondslag is afhankelijk van welke van de bovengenoemde doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en gebruiken. In bijna alle gevallen is de rechtsgrondslag een van de volgende:

  • De legitieme zakelijke belangen van Canon: waar het voor Canon nodig is om haar klanten te begrijpen, haar goederen, producten en diensten te promoten en effectief te opereren als een multinationale IT-dienstverlener en fabrikant van imaging-, fotografieproducten, informatie- en documentbeheerproducten, -oplossingen en -diensten. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3.1 hieronder.
  • Uitvoering van een contract met uw bedrijf: waar u producten of diensten bij ons hebt besteld en we moeten uw contactgegevens gebruiken om uw bestelling te verwerken en de producten of diensten te leveren.
  • Naleving van wetten: waar Canon wettelijk verplicht is en uw persoonsgegevens moet gebruiken om aan die verplichting te voldoen.
  • Toestemming: bijvoorbeeld waar u ons vrijwillig informatie hebt verstrekt om deel te nemen aan een wedstrijd. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Canon Europe Privacypagina

  3.1. ONZE LEGITIEME BELANGEN

  De legitieme belangen van Canon reiken zover nodig is om onze klanten voldoende gedetailleerd te begrijpen, zodat we nieuwe producten en diensten kunnen creëren en publiceren en onze klanten een betere ervaring kunnen bieden. Bijvoorbeeld:

  • We voeren analyses uit op deze wettelijke basis omdat ze nodig zijn om u een op maat gemaakte ervaring te bieden en om onze producten en diensten te verbeteren, te onderhouden en te beheren op een manier die voldoet aan uw verwachtingen als klant;
  • We moeten uw gegevens gebruiken zodat we uw organisatie beter kunnen ondersteunen en de producten en diensten die u gebruikt kunnen handhaven;
  • We gebruiken technologie voor lead- en campagnebeheer om ons te helpen analyseren hoe onze klanten met ons omgaan en om uiteindelijk meer relevante en interessante inhoud aan u te bieden;
  • We doen productontwikkeling om onze producten en diensten te verbeteren en gebruiken uw feedback, uit enquêtes en elders, als onderdeel van dit proces; en
  • Net als de meeste bedrijven brengen we, waar toegestaan, nieuwe producten en diensten op de markt die volgens ons interessant voor u zijn en bieden we u altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden.
 • 4. HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN

  4.1. BINNEN CANON

  We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot mensen binnen onze groep van bedrijven die dergelijke informatie “moeten kennen”. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens die we over u verzamelen doorgeven aan onze lokale verkoopbedrijven of lokale servicecentra om onze diensten te leveren waar u zich bevindt.

  4.2. BUITEN CANON, MET ONZE PARTNERS EN MET DERDEN

  Behalve zoals beschreven in dit beleid of wanneer u uw toestemming hebt gegeven, zullen de persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u onze diensten gebruikt, niet worden gedeeld of bekendgemaakt aan andere personen of bedrijven voor eigen gebruik, anders dan Canon-groepsmaatschappijen.

  We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende derden, onder meer voor de doeleinden die hier worden beschreven:

  • Leveranciers of andere onderaannemers met wie we een zakelijke relatie hebben en die ons producten en diensten leveren zodat we onze diensten aan u kunnen leveren (zoals opslag en levering, onderhouds- en servicepartners, softwareontwikkeling, websitehosting en beheer);
  • Externe serviceproviders die namens ons marketingcampagnes uitvoeren, leadgeneratie uitvoeren of klantenonderzoeken uitvoeren;
  • Betalingsverwerkingsbedrijven, kredietreferentiebureaus en aanbieders van fraudebestendigheidsscreening om betalingen te verwerken en (waar nodig) om fraude te screenen;
  • Aan onze professionele en juridische adviseurs voor het verkrijgen van commercieel, financieel of juridisch advies;
  • In het geval dat we bedrijfsmiddelen verkopen, kan persoonlijke informatie worden bekendgemaakt aan een potentiële koper. In deze omstandigheden zullen we redelijke pogingen doen om ervoor te zorgen dat de koper gebonden is aan de voorwaarden van dit Privacybeleid;
  • In uitzonderlijke omstandigheden kan persoonlijke informatie worden gedeeld met derden, zoals de politie en regelgevende instanties, om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze klanten, personeel en activa te beschermen;
  • We kunnen uw persoonlijke informatie ook vrijgeven als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting in enig rechtsgebied, inclusief wanneer die verplichting ontstaat als gevolg van een vrijwillige handeling of een beslissing van ons (bijvoorbeeld ons besluit om activiteiten in een land uit te voeren of een gerelateerde beslissing).
 • 5. HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

  Uw persoonlijke informatie wordt bewaard op beveiligde servers en worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan die uiteengezet in dit Privacybeleid. De servers die Canon gebruikt om deze informatie op te slaan zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel en Canon zorgt ervoor dat er adequate veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

  Helaas kan geen gegevensoverdracht via internet of gegevensopslag gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt, is aangetast), moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder.

  We gebruiken leveranciers en serviceproviders over de hele wereld. Daarom kan uw persoonlijke informatie worden verwerkt in landen buiten het land waar u woont, ook als u in Europa woont, en dergelijke landen kunnen landen zijn waar u minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie dan u volgens de lokale wetgeving hebt. Als we persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte overbrengen naar een land dat een lagere norm biedt voor juridische bescherming van uw persoonlijke informatie, zullen wij ervoor zorgen dat uw privacyrechten worden beschermd door passende waarborgen, met name door het gebruik van de Europese standaardcontractbepalingen. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over deze veiligheidsmaatregelen.

 • 6. MARKETINGBERICHTEN

  Canon en/of andere Canon-groepsmaatschappijen kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en om u te informeren over andere producten en diensten die volgens Canon interessant kunnen zijn voor u en uw bedrijf. U kunt aangeven of u dergelijke informatie wilt ontvangen door het juiste vakje in onze formulieren aan te kruisen of door ons uw voorkeur te laten weten als we persoonlijk contact hebben.

  U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke informatie via het relevante voorkeurscentrum of door u af te melden met behulp van een link/mechanisme opgenomen in alle toepasselijke communicaties. Als u zich afmeldt voor marketing, houd er dan rekening mee dat we van tijd tot tijd nog steeds contact met u kunnen opnemen via serviceberichten (bijvoorbeeld om een bestelling te bevestigen of om leveringsgegevens te bevestigen).

 • 7. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

  In bepaalde rechtsgebieden heeft u het recht op toegang tot, correctie, bijwerking, beperking, ontvangst van een machinaal leesbare kopie van uw persoonlijke informatie of het verwijderen van uw gegevens alsmede elk ander recht dat van toepassing is in uw rechtsgebied. U kunt verzoeken om deze rechten uit te oefenen via onze Canon Europe-privacypagina, door op de koppeling in onze communicatiemails te klikken of door naar het relevante gedeelte van de websites of apps van Canon te gaan of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die aan het einde van dit Beleid zijn uiteengezet.

  We zullen uw persoonlijke informatie verwijderen zodra deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.

  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden wordt gebruikt, inclusief om u marketing te sturen. Zie ‘Marketingberichten’ hierboven, voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor marketing.

  We zullen voldoen aan alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat er een aantal beperkingen aan deze rechten zijn en dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Om verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke informatie, of als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie, dient u contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens. U hebt ook het recht om uw zorgen te melden bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 • 8. HET BEWAREN VAN UW INFORMATIE

  Canon bewaart uw persoonlijke informatie zolang wij deze nodig hebben voor de doeleinden uiteengezet in hoofdstuk 2 van dit Privacybeleid en in overeenstemming met eventuele bewaartermijnen vereist door toepasselijke wetgeving en gedurende de verjaringstermijnen. In de meeste rechtsgebieden mag deze termijn doorgaans niet langer zijn dan 6 jaar. Als u bijvoorbeeld een aankoop bij ons hebt gedaan, houden wij een aantekening bij van uw aankoop voor de periode die nodig is voor facturering-, belasting- en garantiedoeleinden. We kunnen ook de correspondentie met u bewaren (bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend over een product of onze diensten) zo lang als nodig is om ons te beschermen tegen een juridische claim. Als we uw persoonlijke informatie niet langer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, we uw communicatiegegevens zullen bewaren om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst niet meer benaderen voor marketingdoeleinden.

  Canon zal uw persoonlijke informatie niet verwijderen wanneer deze verwijst naar een actieve relatie of een product of dienst die uitdrukkelijk door u is aangevraagd (bijvoorbeeld een recente aankoop gedaan bij Canon Services).

 • 9. UW TOEZEGGINGEN

  U garandeert de kwaliteit van de informatie die u verstrekt. Alle persoonlijke informatie die u naar Canon verzendt, moet juist en nauwkeurig zijn en actueel worden gehouden. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich dat uw informatie juist en bijgewerkt is en dat deze voldoet aan dit principe.

 • 10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

  We zullen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat u snel op de hoogte wordt gesteld van de gegevensverwerkingsactiviteiten van Canon. Wij zullen geen verwerkingen uitvoeren die uw persoonlijke informatie in gevaar zouden kunnen brengen en zullen uw expliciete toestemming waar nodig verzamelen om uw recht op privacy te beschermen. We houden u op de hoogte van wijzigingen in dit privacybeleid via de diensten. We zullen ook gebruikmaken van de communicatiemethoden die door u zijn verstrekt om u te informeren over belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid. Als u onze diensten blijft gebruiken nadat u ondubbelzinnig op de hoogte bent gebracht van het bijgewerkte Privacybeleid, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte voorwaarden.

 • 11. CONTACT OPNEMEN MET CANON

  Neem contact op met Canon voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring via uw regionale Canon-kantoor dat u kunt vinden op de Contact-pagina van onze website of rechtstreeks van onze Europese functionaris voor gegevensbescherming op DataProtectionOfficer@canon-europe.com

  We hopen dat Canon eventuele problemen die u hebt, kan oplossen. Als u echter nog steeds niet tevreden bent, kunt u uw bezorgdheid uiten bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 • 12. DEFINITIE VAN CANON

  In de Privacyverklaring verwijst “Canon” naar Canon Inc. en Canon Europa N.V en organisaties in volledig eigendom en wordt daar in deze verklaring naar verwezen met “Canon’s”, “van Canon” of “Canon”. Gelieerde ondernemingen van Canon houdt in:

  een dochterorganisatie gecontroleerd door Canon Europa N.V (“CENV”), waarbij controle inhoudt dat CENV het financieel en operationeel beleid van de dochterorganisatie overziet. Controle wordt vertegenwoordigd door het bezit van meer dan 50% van de stemrechten; of
  een dochterorganisatie waarin CENV significante zeggenschap heeft door beslissingsbevoegdheid in de definitieve besluitvorming aangaande het financiële en operationele beleid van de gelieerde organisatie (maar geen controle of gedeelde controle). Significante zeggenschap wordt gedefinieerd als situaties waarin CENV meer dan 20% van de stemrechten (direct of via dochterdochterorganisaties) of een andere organisatie (de investeerder) bezit.

  Laatst gewijzigd op: 10-12-2020

  Versie: 1.1