ALLE KLANTVERHALEN

Van Berkel Logistics

Samenvatting

Van Berkel Logistics in Veghel heeft in samenwerking met Nokavision Software uit ‘s-Hertogenbosch een slimme logistieke customer service order management applicatie gerealiseerd op basis van het Mendix Low-Code applicatie platform.

Van Berkel Logistics is een familiebedrijf en combineert op- en overslag met vervoer van en naar de regio. Voor klanten als Bavaria en Friesland Campina zorgt Van Berkel Logistics voor de gehele regie: het ophalen van containers met de goederen, het vervoer van deze containers naar de depots en het vanuit deze depots transporteren naar de zeehavens.

Er komt heel wat bij kijken om dit conform de juiste gegevens en slottijden te organiseren. Vanaf het moment van de transportorder, het ophalen van containers bij de klanten, het maken en verwerken van de juiste logistieke documenten, de boeking bij één van de forwarders, het verwerken van de booking confirmation, tot aan het op tijd aanleveren en ophalen van containers in de haven en proof-of-delivery (POD).

Van Berkel Logistics ontzorgt als logistiek specialist haar klanten van A tot Z, zodat containers gecontroleerd en volgens de wettelijke eisen over water en de weg op tijd in één van de zeehavens, zoals Rotterdam, Antwerpen, Zeebrugge of Amsterdam, worden aangeleverd. “Noem het multimodaal, optimodaal, synchromodaal of – zoals wij – intermodaal vervoer. Uiteindelijk gaat het hierom: ervoor zorgen dat de juiste goederen zo veilig en efficiënt mogelijk op het juiste moment op de juiste plek komen.” Michel van Dijk – Director Logistics

Om het hele orderproces en de informatie, die pas geleidelijk beschikbaar en completer wordt, goed te kunnen borgen en volgen, heeft Van Berkel Logistics aan Nokavision gevraagd een alles overkoepelende applicatie te ontwikkelen. Deze applicatie ‘Customer Service Order Management ‘, maakt het hele proces van begin tot eind inzichtelijk. De nieuwe applicatie is als het ware over de bestaande container shipment applicatie van Modality en de informatie van de forwarders heen gelegd. Van Berkel Logistics kan hierdoor onregelmatigheden effectiever signaleren en dat is in het belang van de kwaliteit van dienstverlening die bij familiebedrijf Van Berkel Logistics hoog in het vaandel staat.

Elk internationaal bedrijf heeft door de grilligheid van de supply chain te maken met onregelmatigheden. Zaak is om deze op tijd te signaleren zodat er correctieve maatregelen genomen kunnen worden. Stilstand kan leiden tot hoge kosten, derving en schade.” John Peters – BD Director Mendix bij Nokavision

Met twee Mendix specialisten van Nokavision en twee medewerkers van Van Berkel Logistics is in nog geen 25 dagen tijd de eerste versie met behulp van het Mendix Low-Code applicatie ontwikkelplatform en het Ephesoft AI Data Capturing platform live gegaan. De totale doorlooptijd vanaf de eerste kennismaking, de workshop, de uitwerking van een high level sprint planning en nauwkeurige begroting in een offerte, de bouw tot aan de live gang van de eerste versie (Minimal Viable Product = MVP) was 3 maanden.

We zijn onder de indruk van de snelheid en methodische en agile aanpak die Nokavision heeft gehanteerd. Daardoor is het project succesvol, op tijd en binnen budget gerealiseerd. Wij zijn heel tevreden over Nokavision.” Michel van Dijk – Director Logistics

Logistiek wordt steeds meer datagedreven. Beide platformen, Ephesoft en Mendix kunnen hier een bijdrage aan leveren. Ephesoft is sterk in AI-data capturing en met Mendix Low-Code applicatieontwikkeling zijn bedrijven in staat om vanuit één ontwikkelomgeving zowel applicaties, portalen als mobiele toepassing uit te rollen. Heeft de klant behoefte aan supply chain visibility dan kunnen wij dat via een klantportaal met een view op zijn data verzorgen. Heeft de klant data nodig om eigen systemen te voeden dan kan dat ook. Mendix ondersteunt API gebaseerde data publicaties.” John Peters – BD Director Mendix bij Nokavision

De IT-ontwikkelingen gaan vandaag de dag razendsnel. Dankzij de visie van onze directie om te investeren in moderne IT-platformen zijn wij in staat om qua automatisering mee te doen met de grote jongens in onze markt. Wij kunnen nu elk goed idee van onze klanten realiseren en de processen naadloos op elkaar aansluiten.Billy Bouw – Logistics Data Engineer

Voorheen kwam een deel van de container shipment orders en booking confirmations via e-mail met PDF bijlagen binnen en moest elke e-mail door een customer service medewerker worden geopend, bekeken en worden ingevoerd in de container shipment applicatie van Modality. Met onze gecombineerde totaaloplossing, Mendix en Ephesoft, verloopt alles automatisch en gestroomlijnder.Michel van Dijk – Director Logistics

In de praktijk betekent dit dat de pdf-transport documenten automatisch vanaf het daarvoor bestemde e-mailadres worden ingelezen en herkend door het AI Data Capturing platform van Ephesoft. Vervolgens worden de gegevens uit de pdf-bijlage geautomatiseerd overgebracht naar de nieuwe op Mendix gebaseerde customer service ordermanagement applicatie. Doordat elke e-mail behandeling door een customer servicemedewerker en het overtikken van transport regels overbodig is geworden, kan Van Berkel Logistics jaarlijks vele uren besparen.

Mijn werk als customer service medewerker is nu leuker en efficiënter geworden. In één oogopslag zie ik welke orders zijn binnengekomen en of forwarders de juiste boekinggegevens bevestigen. Ik heb continu zicht op de informatie en statussen. Daardoor heb ik meer tijd om proactief met klanten en kwaliteitsverbeteringen bezig te zijn en dat maakt mijn werk interessanter.Stef van Zitteren – Customer Service 

In Mendix doorloopt de transportorder verschillende statussen. Aan de hand van business rules wordt voor elke status gecontroleerd wat er moet worden afgevangen en getoetst. Dit toetsen vindt o.a. plaats aan de hand van de masterdata van Van Berkel. De masterdata die in de loop der jaren opgebouwd is, is van onschatbare waarde en is gebaseerd op jarenlange verrijking en ervaring. Als er afwijkingen zijn, wordt de order door de slimme Mendix applicatie geparkeerd op het dashboard van customer service. Vervolgens kan customer service actie ondernemen en corrigerende maatregelen treffen.

Het doel is dat Van Berkel Logistics van de honderden container shipments die dagelijks en wekelijks worden verzorgd voor 99,99% kan garanderen dat de gegevens rondom een shipment kloppen en compleet zijn. Voor de gegevens afkomstig van forwarders geldt hetzelfde. Nadat de boeking is gedaan bij één van de forwarders en de booking confirmation terug wordt ontvangen worden de gegevens door de slimme Mendix applicatie verwerkt en gecontroleerd. Er gaat maar één order Modality in en Mendix zorgt dat beide documenten, de order van de klant en de booking confirmation van de forwarder als één complete order in Modality worden aangeleverd.

Dankzij het nieuwe systeem, signaleren wij nu eerder dat sommige gegevens verkeerd zijn verwerkt of geïnterpreteerd en zo voorkomen wij foutieve boekingen bij de rederijen. Dit verhoogt de klanttevredenheid.Jeroen Markus – Customer Relations

Van Berkel Logistics kan de informatie die bij elke container shipment behoort van minuut tot minuut geautomatiseerd aanvullen totdat deze 100% compleet en accuraat is. Eventuele fouten worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd zodat de datakwaliteit wordt verbeterd.

Het doel is om 100% van de orders op deze manier foutloos en straight through te verwerken (straight through processing afgekort STP). Het nieuwe systeem helpt Van Berkel Logistics daarbij en zorgt dat onregelmatigheden in een vroegtijdig stadium kunnen worden gesignaleerd, zodat er voldoende tijd is om corrigerende maatregelingen te treffen. Een nuttig bijkomstig effect is dat Van Berkel Logistics meer orders aankan met hetzelfde aantal mensen.

Het aantal klanten groeit jaarlijks en dankzij het nieuwe systeem is Van Berkel Logistics in staat een hoge kwaliteit logistieke dienstverlening en service te blijven nastreven.

 

Van Berkel Logistics

Van Berkel Logistics heeft drie overslaglocaties in Noord-Brabant: Inland Terminal Veghel, Inland Terminal Cuijk en Inland Terminal Oss. Met circa 100 medewerkers en acht schepen organiseert Van Berkel onder eigen regie ruim twintig afvaarten per week. Wekelijks transporteert Van Berkel via eigen afvaarten een totaal volume van ruim 3000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) naar diverse zeehavens. Daarnaast levert Van Berkel dagelijks met zo’n 70 trucks en ruim 150 chassis de containers tijdig af tot aan de deur. Van Berkel zorgt voor het volledige logistieke traject en de daarbij behorende informatievoorziening. Ook verbeteringen, zoals het reduceren van de CO2-uitstoot, kunnen door een mix van logistieke diensten en het Mendix Low-Code applicatie platform op een juiste wijze worden ondersteund. Van Berkel Logistics is klaar voor de toekomst!

Meer weten over deze case of wat wij voor je kunnen doen?

John Peters +31 6 513 29 457
Contact opnemen
Contact opnemen
ALLE KLANTVERHALEN

Paardekooper

Samenvatting

Paardekooper was op zoek naar een oplossing om de drukte rond de 11 magazijnen te verlagen. Met het Supply Chain Portaal kan Paardekooper de logistieke werkzaamheden beter plannen en zijn chauffeurs sneller weer op weg naar de volgende klant.

De uitdagingen

De groothandelsactiviteiten en het volume aan orders van klanten betekent dat het altijd druk is in en rondom de 11 magazijnen van Paardekooper. Om te zorgen dat chauffeurs die komen leveren geen onnodig tijd verliezen bij het aanmelden en afleveren van goederen ging Paardekooper op zoek naar een oplossing. Daarbij had Paardekooper een Supply Chain Portaal voor ogen, zodat leveranciers van Paardekooper zelfstandig 24/7 slotboekingen voor dockplanning konden gaan agenderen. In piektijden kwam het tot voor kort regelmatig voor dat er files en oponthoud ontstond rondom de grotere magazijnen. Een andere uitdaging had te maken met de stap voor de levering van de goederen, de inkooporders van Paardekooper.

Het is van belang dat Paardekooper betrouwbare levertijden kan afgeven aan haar B2B-klanten. Voor artikelen die in bestelling staan bij leveranciers maar die nog onbevestigd zijn, wil Paardekooper leveranciers kunnen aanmanen om vervolgens een overzicht van de openstaande orders te tonen in het Supply Chain Portaal. Als de leverancier de order met bijbehorende orderregels heeft bevestigd en de levertijd bekend is, kan de leverancier in de volgende stap zelfstandig het transport plannen en een slotboeking agenderen.

De oplossing

Na een evaluatie van de verschillende alternatieven, heeft Paardekooper gekozen voor een proof-of-concept met Nokavision op basis van het high-speed applicatie platform van Mendix.

“Nokavision heeft veel deskundigheid op het gebied van logistieke processen getoond zowel tijdens de demo, voorbesprekingen als tijdens de ontwikkeling van onze gewenste supply chain oplossing. Dankzij hun expertise en ideeën, gecombineerd met het toekomst gerichte platform van Mendix, is de proof-of-concept heel positief ontvangen en succesvol verlopen en hebben wij kort daarna besloten met Nokavision in zee te gaan”- aldus Bert van Dongen, CFO Paardekooper Group.

Nu het Paardekooper Supply Chain Portaal live is gegaan, kunnen leveranciers geheel zelfstandig een transport aanmelden en aangeven op welke datum ze hoeveel pallets komen lossen en welke orders/orderregels daarbij horen. Deze ordergegevens komen nagenoeg real-time uit het ERP-systeem. Elke leverancier ziet daarbij zijn eigen orders en alleen de orders die nog niet geheel zijn geleverd. Vervolgens rekent het door Nokavision ontwikkelde logistieke algoritme uit hoeveel tijd er nodig is voor het docken en het uitladen van de goederen. Daarbij agendeert het systeem zonder tussenkomst van Paardekooper-medewerkers op basis van de actuele bezetting en aankomsttijden automatisch het tijdslot en vrije dock. Ook de logistiek medewerkers van Paardekooper kunnen op deze manier docks reserveren voor leveranciers. Zij hebben per dag een tijdlijn met daarop een overzicht van alle leveringen zodat men weet wie, wat, aantal pallets op welk tijdstip komt leveren.

Nokavision heeft de applicatie zo gemaakt dat Paardekooper alles zelfstandig kan beheren zonder daarbij afhankelijk te zijn van Nokavision. Denk hierbij aan het on- en off-boarden van leveranciers en interne gebruikers, het op detailniveau beheren van alle magazijnen en docks. Per magazijn en dock kan worden aangeven wat de openingstijden zijn voor iedere dag van de week en kan Paardekooper uitzonderingen plannen. Bijvoorbeeld voor dagen met lagere bezettingen en in geval van onderhoud of uitval van een dock.

Het resultaat

Dankzij deze Supply Chain oplossing is het aantal niet aangemelde zendingen sterk afgenomen. “De eerste 2 weken na live gaan werd >65% van alle zendingen aangemeld. Paardekooper kan de logistieke werkzaamheden veel beter plannen en chauffeurs hoeven nagenoeg niet meer te wachten en zijn sneller weer op weg naar de volgende klant. Een win-win voor iedereen” – aldus Guus van den Elzen, Logistiek Manager a.i. bij Paardekooper.

Toekomstplannen

“Paardekooper heeft naast een groeiambitie een digitale ambitie. Dankzij de samenwerking met Nokavision en het Mendix platform is er een toekomstgerichte oplossing in huis om continu te blijven innoveren” – aldus Michel Vooijs, Manager ICT bij Paardekooper.

Inmiddels is begonnen met de bouw van een webapplicatie voor het aanmaken en stroomlijnen van nieuwe artikelen bij het Paardekooper bedrijf Van der Windt Verpakking en wordt het Supply Chain Portaal voorzien van een ordermanagement module.

John Peters – “Deze projecten bij Paardekooper laten zien dat de familie Paardekooper investeert in innovatie. Door onze logistieke kennis te combineren met onze kennis van het Mendix platform zijn we samen met onze klanten in staat hun innovatieplannen van idee tot aan productie snel en efficiënt te concretiseren.”

Op het gebied van innovaties op verpakkingengebied zoals internet of packaging staat nog veel te gebeuren. Hierbij maakt Nokavision gebruik van NFC-technologie die op iedere smartphone te gebruiken is. Zo kan de ontvanger het label op een verpakking scannen, of via de QR code of door te tappen op basis van NFC. De ontvanger krijgt dan direct toegang tot zijn beveiligde bestelinformatie om zo te checken of alle producten in de doos aanwezig zijn. Vervolgens kan de ontvanger een proof-of-delivery (POD) bevestigen zodat de verzender direct weet dat alles juist en compleet is afgeleverd. Bij eventuele manco’s of beschadiging kan de ontvanger het retourproces starten en afhandelen. Een ander idee, is dat de ontvanger na de verpakking te hebben getapt de betaling met de Mobile App afhandelt. Allemaal innovaties op verpakkingsgebied die de koopervaring en serviceverlening ten goede komt en het verwerken van retourorders en het logistieke proces efficiënter maakt.

Paardekooper kan de logistieke werkzaamheden veel beter plannen en chauffeurs hoeven nagenoeg niet meer te wachten en zijn sneller weer op weg naar de volgende klant. Een win-win voor iedereen

Guus van den Elzen, Logistiek Manager a.i.

Paardekooper

Paardekooper Group is een van de grootste onafhankelijke distributeurs in verpakkingen, disposables en bedrijfsbenodigdheden in Europa. Paardekooper is in 1919 ontstaan in Rotterdam en groeide, mede door diverse overnames uit tot een onderneming met een jaaromzet van 280 miljoen, 50.000 klanten in 75 landen, 7 distributie centra met totaal 80.000 m2 distributieruimte, een wagenpark met 32 trucks, 9 eigen stores en 400 medewerkers. Inmiddels heeft Paardekooper het predicaat Koninklijk ontvangen.

Binnen Paardekooper Group hebben diverse gerenommeerde verpakkingsbedrijven hun krachten gebundeld, elk met hun eigen specialisme en actief in diverse markten, waaronder retail foodservice, industrie en de horti- en agri-business. Klanten kunnen daarom rekenen op marktconforme prijzen, hoge leverbetrouwbaarheid, ruime keuze en een hoge mate van kwaliteit, kennis, creativiteit en service.

De bedrijven die in Nederland tot Paardekooper Group behoren zijn: Van der Windt Verpakking BV (Honselersdijk),  Paardekooper Verpakkingen B.V. (Oud-Beijerland), Depa Disposables B.V., The LCA Centre en Broekhof Verpakkingen B.V. (Aalsmeer).

Paardekooper koestert nog steeds haar belangrijke ‘familiewaarden’. Zo gaat Paardekooper enthousiast, onderscheidend en daadkrachtig te werk en zijn eerlijk zakendoen, ondernemen met lef en inzet belangrijke kernwaarden. Duurzaamheid en een lagere milieu-impact zijn eveneens speerpunten, net als professionaliteit: wat Paardekooper doet, doen ze goed.

 

Meer weten over deze case of wat wij voor je kunnen doen?

John Peters +31 6 513 29 457
Contact opnemen
Contact opnemen

Samenvatting

Logistiek dienstverlener De Rijke is live gegaan met twee nieuwe Mendix applicaties: Order Management Systeem (OMS) en de Warehousing App. Met deze applicaties automatiseert De Rijke de warehouse- en transportopdrachten van klanten en wordt het orderpick proces in de magazijnen nog betrouwbaarder. De, in samenwerking met Nokavision, gebouwde applicaties zijn het resultaat van de Innovation Factory strategie. Nokavision feliciteert De Rijke met de succesvolle live gang! De Rijke heeft met de aanschaf van Mendix als het ware een eigen software Innovation Factory. Op basis hiervan en in co-creatie met Nokavision worden slimme logistieke software toepassingen bedacht en ontwikkeld. Door deze innovatie strategie blijft De Rijke voorop lopen in “value added logistics”.

De uitdagingen

David Green, Supply Chain Operations Manager, vertelt: “Een uitdaging in de logistiek zijn de tijd kritische warehouse- en transportorders die dagelijks in grote hoeveelheden binnenkomen en verwerkt moeten worden. Hoe kun je deze logistieke werkstromen nog verder perfectioneren, digitaliseren, optimaliseren en slimmer maken? De ultieme wens is het volledig geautomatiseerd verwerken, valideren en controleren van warehouse- en transportopdrachten. Een order voor logistieke dienstverlening kan heel gevarieerd en complex zijn. De Rijke ontvangt dagelijks honderden verschillende orders via o.a. EDI en E-mail met PDF. De E-mails met PDF, waarbij elke order bestaat uit één of meerdere A4 pagina’s, werden handmatig gelezen en behandeld door onze customer service representatives (CSRs). Daarbij is niet alleen kennis nodig van onze klant en het type order (Warehouse, Transport of beide), maar ook van de onderliggende systemen zoals het Transport Management Systeem (TMS) en het Warehouse Management Systeem (WMS). Het kan of een transportopdracht zijn met ons eigen vervoer, of een transport via één van onze carriers, of een warehouse-opdracht omdat onze klanten producten in ons magazijn opslaan of een combinatie van transport en warehousing. Het is van essentieel belang dat elke order goed wordt geïnterpreteerd en nauwkeurig wordt verwerkt. Dit proces was verre van optimaal en van digitaal. Zo moesten onze CSRs, afhankelijk van de inhoud van elke order, veelvuldig gegevens overnemen in onze systemen.”

Op basis van een eigen software Innovation Factory is De Rijke samen met Nokavision aan de slag gegaan om het hele orderproces slimmer, efficiënter en digitaler te maken. Hoe mooi is het als CSRs gegevens niet meer handmatig over hoeven te nemen in de verschillende systemen? Als klanten en carriers op het juiste moment over dezelfde informatie kunnen beschikken? Hoe borg je in het orderproces, dat gegevens continu worden gevalideerd? Dat op elk moment inzichtelijk is waar en welke workflow stappen in zowel OMS als in de verschillende onderliggende systemen zijn gecommitteerd?

De oplossing

Frank de Laat, IT Manager, vertelt: “Drie belangrijke pijlers onder onze software Innovation Factory strategie en de succesvolle uitrol van nieuwe applicaties zijn: de betrokkenheid van onze interne stakeholders, het software ontwikkelplatform en de partner. Daarbij ben ik uitgekomen bij Nokavision in Den Bosch en het low-code software ontwikkelplatform van Mendix. Nokavision heeft én kennis van de logistieke processen, én levert een hoge kwaliteit dienstverlening op het gebied van Mendix én heeft een track-record op het gebied van applicatieontwikkeling en documentautomatisering. In de logistiek een perfecte match. Na enkele workshops en sprints is de eerste serieuze toepassing uit onze eigen software Innovation Factory komen rollen – een 100% digitaal Order Management Systeem ( De Rijke OMS). Het De Rijke OMS systeem is als een slimme en flexibele schil om de bestaande TMS en WMS systemen heen gelegd. In deze schil is Mendix onze digitalisatie-, validatie-, differentiatie- en innovatie-laag. Het TMS en WMS zijn de systemen in onze systems of record laag. Op basis hiervan maken wij de werkzaamheden voor onze CSRs efficiënter, eenvoudiger en gemakkelijker. Daardoor kunnen wij de komende tijd onze logistieke processen voor onze klanten en carriers nog verder innoveren en perfectioneren.”

Het nieuwe OMS

Mensen zijn visueel ingesteld, daarom krijgen CSRs van De Rijke, na het inloggen op OMS, een persoonlijk dashboard te zien met de belangrijkste status updates. Door het gebruik van kleuren is in één oogopslag te zien welke zaken aandacht vragen. In de oude situatie waren er meer handelingen nodig, zoals het switchen van het ene naar het andere systeem. Nu worden alle order workflowstatussen overzichtelijk weergegeven in één dashboard. Dit bespaart veel tijd en eventuele bottlenecks worden proactief gesignaleerd. Dit verhoogt de kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid.

Orderstroom via verschillende kanalen

Naast warehouse- en transportorders, die via EDI binnenkomen, ontvangt De Rijke dagelijks honderden orders via e-mail. Deze orders hebben PDF bijlagen. In de oude situatie werden alle e-mails handmatig geopend, de PDFs handmatig opgeslagen en – afhankelijk van het type order – overgetikt in TMS, WMS of in beide. Daardoor was de kans op fouten groter en kostte het enkele uren per dag extra orderverwerkingstijd. Met de live gang van OMS is dat verleden tijd.

Nokavision

Naast het Mendix platform voor webapplicaties, portalen en mobile apps heeft Nokavision ook oplossingen voor geautomatiseerde documentverwerking, -vervaardiging en -opslag. Voor geautomatiseerde PDF documentverwerking heeft De Rijke gekozen voor het Ephesoft platform van Nokavision. Nokavision heeft een Mendix – Ephesoft module ontwikkeld, zodat inkomende PDF orders, die door Ephesoft worden gelezen en ontrafeld, automatisch in OMS terechtkomen. Het resultaat is dat er niet hoeft te worden overgetikt tenzij een PDF order om bepaalde kwaliteitsnormen uitvalt. Bijvoorbeeld omdat deze niet voldoet aan de validatie eisen. Hiervoor heeft Nokavision in Mendix een slimme rules engine ontwikkeld. Afhankelijk van de inhoud van de klantorder moest er in de oude situatie een consultant aan te pas komen om de PDF template herkenning hierop aan te passen. Dankzij de rules engine is dat verleden tijd. De PDF template herkenning en de daaruit voortvloeiende acties worden op artificiële en geautomatiseerde wijze afgehandeld. De rules engine die de PDF order interpreteert, kan door de CSRs zelf slimmer worden gemaakt. Als de kwaliteit van een order voldoet, wordt deze vanuit het OMS systeem automatisch doorgezet naar het TMS en WMS systeem. Vervolgens worden alle workflow-stappen die zich afspelen in TMS en WMS zichtbaar in het OMS dashboard. Een bijkomend voordeel voor De Rijke is dat de workflows van TMS of WMS hierdoor flexibel kunnen worden verrijkt en uitgebreid.

Quick win: warehouse app

“Eén van de beloftes van de investering door De Rijke in een eigen software Innovation Factory is dat in relatief korte tijd applicaties worden ontwikkeld en in productie gaan,” zegt John Peters – director Mendix Innovation Team bij Nokavision. “De ingebouwde Mendix platform systematiek en de samenwerkingsmogelijkheden hebben als resultaat dat toepassingen snel kunnen worden gerealiseerd. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en transparantie en draagt bij aan het succes. Hoe snel het dan kan gaan, bleek tijdens de bouw van OMS. In korte sprints is parallel een tweede applicatie gerealiseerd, voor de operatie van verschillende warehouse klanten. Hierbij worden foto’s gemaakt van geladen containers en worden er diverse barcodes gescand om de warehouse processen efficiënter te maken en fouten te voorkomen. Dankzij deze Warehousing App weet De Rijke dat het juiste artikel is gescand en gepikt en goed is geladen voor de klant.”

Het resultaat

“Wij zijn blij met de resultaten en met onze keuzes. Wat dat betreft heeft de combinatie Nokavision en het Mendix platform het voor ons nu al waargemaakt”, zegt Edward van Kasteel van De Rijke. “Dankzij het nieuwe OMS systeem kunnen wij nu meer klantorders aan en nieuwe klanten sneller onboarden, zonder dat dit ten koste gaat van onze nauwkeurigheid. Een USP voor ons, want hiermee maken wij de overstap voor klanten naar De Rijke als logistiek dienstverlener zo laagdrempelig mogelijk en is de time-to-market zeer kort. Wij kunnen binnen enkele dagen de orderstroom van een nieuwe klant volledig geautomatiseerd, gevalideerd en gecontroleerd verwerken. Dankzij onze eigen Software Innovation Factory kan De Rijke haar logistieke processen blijvend optimaliseren, 24×7 service verlenen en andere slimme op maat applicaties voor klanten ontwikkelen en uitrollen.”

Met onze de Rijke innovation factory strategie zijn wij in staat om innovatieve oplossingen in de logistieke keten en op maat oplossingen voor onze klanten te realiseren. Dit zorgt voor totaaloplossingen en waardevermeerdering.

Frank de Laat, IT Manager

De Rijke

De Rijke is een zelfstandig familiebedrijf, dat is uitgegroeid van een vervoerder tot een complete value added logistiek dienstverlener met een mondiale uitstraling. In 1945 werd het fundament gelegd en kocht oprichter Cees de Rijke zijn eerste vrachtwagen. Vandaag de dag biedt De Rijke, onder leiding van de broers Kees en Jeroen, werk aan ruim 1.000 medewerkers en bedienen ze vanuit 26 vestigingen in 7 Europese landen een trouwe groep klanten. Voor deze klanten organiseert De Rijke de hele logistieke keten en ontzorgt de klanten van A tot Z. Denk hierbij onder meer aan het organiseren van container transport, douaneafhandeling tot aan tankopslag, warehousing en transport. Het onderscheidend vermogen is dat De Rijke haar klanten oplossingen op maat kan aanbieden bij alle benodigde logistieke processen in de supply chain.

Meer weten over deze case of wat wij voor je kunnen doen?

John Peters +31 6 513 29 457
Contact opnemen
Contact opnemen

Samenvatting

OKI Data Europe was op zoek naar een oplossing voor hun klachten- en retourenmanagementproces waarbij zij gemakkelijk aanvullende applicaties kunnen laten ontwikkelen, die processen kan ondersteunen die verder gaan dan de procesafhandeling die standaard aanwezig is in SAP S/4HANA.

De uitdagingen

In Tiel heeft OKI Data Europe een magazijn in gebruik van 15.000m2. De magazijnactiviteiten zijn uitbesteed aan DHL Supply Chain Solutions. OKI Europe heeft verkoopkantoren in o.a. Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Italië en Polen. Deze verkoopkantoren vertrouwen op de logistieke dienstverlening vanuit Tiel. Wij zorgen ervoor dat de orders op tijd en met de grootste zorgvuldigheid worden verscheept naar onze klanten. Wij maken voor de standaard ERP-processen gebruik van SAP op basis van S/4HANA. Voor onze op maat wensen en processen gebruiken we Mendix via Mendix Platform Partner Nokavision Software B.V. uit ‘s-Hertogenbosch.

Mendix is een low-code applicatie platform dat snel en effectief kan voorzien in op maat gemaakte applicaties en processen. Onze eerste uitdaging voor OKI is de applicatie klachten- en retourenmanagement. Dit zijn processen die voor elke bedrijfstak anders zijn. Er gelden specifieke eisen en wensen in de wijze waarop de afhandeling dient plaats te vinden en waarvan je graag de juiste checks wilt vastleggen, zodat fouten voorkomen worden. Want een fout kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals stilstand van apparatuur bij onze klanten. Effectief klachten- en retourenmanagement is van cruciaal belang voor een goede klantervaring en de continuïteit van onze klanten. Stilstand kost geld.

De visie en het advies van SAP met SAP S/4HANA is om de “core ERP processen” schoon te houden (“keep the core clean”). Hiermee wordt bedoeld geen maatwerk te laten ontwikkelen op de core. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing waarmee OKI gemakkelijk aanvullende applicaties kan laten ontwikkelen, die processen kan ondersteunen die verder gaan dan de procesafhandeling die standaard aanwezig is in SAP. Daarbij kwamen wij uit bij Nokavision Software B.V. in ‘s-Hertogenbosch en het low-code applicatieontwikkelplatform van Mendix.

John Peters, BD director Mendix bij Nokavision – “Nu het einde van de SAP ERP Central Component (SAP ECC) in zicht is gekomen en SAP haar klanten adviseert om afscheid te nemen van maatwerk, komt het low-code applicatie platform van Mendix op het juiste moment. Met onze consultants die zelf ERP hebben gebouwd, kennis hebben van logistieke, inkoop en verkoopprocessen, in Mendix de Expert status hebben bereikt, zijn wij samen met onze klanten in staat om snel kwalitatief hoogstaande business & it functionaliteit naar de werkvloer te brengen. Bij Oki hebben onze consultants dat wederom aangetoond. De nieuwe Mendix applicatie is in 3 maanden doorlooptijd gerealiseerd.”

De oplossing

Nokavision heeft ons van A tot Z geadviseerd en geholpen met de realisatie van onze wensen. Met als resultaat dat de nieuwe applicatie exact aansluit op onze behoeften. Dit is op tijd en binnen budget door Nokavision gerealiseerd. Ik ben 100% tevreden over de aanpak en samenwerking met Nokavision en kan ze van harte aanbevelen. Dankzij deze samenwerking beschikken wij nu over een zeer gebruikersvriendelijke op maat gemaakte applicatie met tevens een mobiele toepassing voor onze partner DHL die de goederenontvangst verzorgt in ons magazijn.

Omdat alle workflow stappen en gegevens nu eenduidig en eenvoudig met de nieuwe Mendix applicatie kunnen worden geregistreerd zijn wij in staat om de complete afhandeling van zowel “Customer Complaints” als “RMA” gecoördineerd uit te voeren en bij te houden. Dankzij gebruikersvriendelijke dashboards zien wij in één oogopslag de status van een klacht, een pick-up en de retourontvangst. Hierdoor besparen wij tijd, is ons werk gemakkelijker uit te voeren en krijgen wij waardevolle inzichten.

Praktijk

Als er een klacht binnenkomt en wij geven aan dat het product retour kan komen, zijn wij nu in staat om binnen deze registratie zelfs een ophaalinstructie te genereren voor de logistieke dienstverlener. Deze instructie kunnen wij nu dankzij de flexibele mogelijkheden die Nokavision heeft bedacht met Mendix, in combinatie met de inbreng van onze logistieke partner DHL en onze OKI medewerkers, helemaal tot in detail genereren. Denk hierbij aan de maatgeving van het op te halen object, de gegevens met betrekking tot het type pallet en bijvoorbeeld de mate van de beschadiging.

Doelgerichte workflow

De mogelijkheid om per type registratie en afhandeling bepaalde taken toe te voegen in de workflow is  heel prettig. De complete afhandeling gaat nu veel efficiënter. Afhankelijk van je rol en het autorisatieniveau zijn bepaalde invulvelden wel of niet aan te passen. Dit voorkomt fouten. Een voorbeeld van zo’n taak is dat een medewerker in het magazijn wordt gevraagd een foto met de mobiele app te maken van het retour gekomen object. In het verleden moesten wij diverse e-mails gaan sturen en kregen wij e-mails terug. Dit is minder overzichtelijk en contraproductief. Nu is met één druk op de knop duidelijk welke gegevens gevraagd worden en wat de status is. Belangrijke KPI’s worden overzichtelijk weergegeven in dashboards. Deze dashboards zijn per rol instelbaar.

Continu verbeteren en toekomst

Het mooie van Mendix is dat de oplossing zeer compleet is. Van het idee, het vastleggen van de user stories, de planning van het project, de feitelijke bouw met Mendix Studio tot aan het in productie nemen van de applicatie. Zeer handig is het monitoren van de applicatie en het 1-click deployment. Dankzij Nokavision hebben wij ervaren dat visueel, model- en procesgedreven bouwen snel en effectief gaat. Nokavision heeft een uitstekende kwaliteit geleverd, hanteert een gedegen projectaanpak en is in staat gebleken om onze business behoeften te vertalen in een op maat gesneden applicatie en een efficiënt end-to-end bedrijfsproces.

De prettige samenwerking en de effectieve manier waarop Nokavision dit project heeft aangepakt krijgt wat mij betreft zeker een vervolg. Nokavision heeft bewezen dat zij een complex proces kunnen omzetten naar een helder en effectief platform.

Gerrit Koelewijn, Director OKI Data Europe B.V

OKI

30 jaar geleden vestigde OKI zich in Europa. OKI Europe is een divisie van OKI Data Corporation, bestaat ruim 130 jaar en ontwikkelt en verkoopt innovatieve LED printers. Het begon allemaal met robuuste impactprinters van OKI; kettingformulierenprinters die in elke omgeving geplaatst konden worden en tot wel 5 tot 7 doorslagen aankonden. Zo veroverde OKI snel een positie in diverse sectoren zoals logistiek, handel, gezondheidszorg en overheid. In 1989 kwam OKI met de eerste LED zwart-wit printer op de markt en in 1998 met de eerste digitale LED-kleurenprinter. Zo is OKI uitgegroeid tot een bedrijf van wereldformaat met een range aan toonaangevende en innovatieve afdrukoplossingen,  specifiek afgestemd op de zakelijke klantbehoeften. OKI is met 18.000 medewerkers actief in 120 landen. In Tiel staat het Europese distributiecentrum. We spreken met Gerrit Koelewijn, Director van OKI Data Europe B.V.

 

Meer weten over deze case of wat wij voor je kunnen doen?

John Peters +31 6 513 29 457
Contact opnemen
Contact opnemen