ALLE ACTUEEL

Bridging the Gap: How Nokavision Integrates SmartCOMM with Workato for Enhanced Enterprise Integration

Nokavision is excited to introduce our new SmartCOMM Projects and CMS Connector, which joins our existing SmartCOMM Jobs and Bundle Connector in the Workato platform. This new connector enhances our integration capabilities, allowing for more efficient management of projects and CMS within SmartCOMM.

New Connector Features

SmartCOMM Projects and CMS Connector:

 • Environment Configuration: Easily configure your SmartCOMM environment.
 • OAuth2 Authorization: Securely connect using client credentials.
 • Project Management: Manage projects and CMS with a variety of actions, such as listing folders, retrieving project history, and creating annotations.
 • Event Triggers: Trigger actions based on new or updated projects, ensuring timely updates and automation.

Comprehensive Integration Strategy with Workato

By leveraging Workato, we automate and streamline complex business processes across a wide range of solutions. Our integration strategy includes:

 • ERP and CRM Integration: Workato enables us to seamless integration with systems for example; SAP,  Microsoft Dynamics 365, JD Edwards (JDE) and Salesforce. Ensuring synchronized and accessible customer data across platforms, for us to use in SmartCOMM thereby enhancing operational efficiency and customer experience.
 • Low-code Platform Integration: Utilizing our Mendix low-code platform, we can quickly develop and deploy applications that integrate with SmartCOMM via Workato, allowing for rapid customization and deployment of tailored solutions.
 • Comprehensive Channel Distribution: Through our partnership with Docspro, we can store and manage output from SmartCOMM. With Workato, we efficiently distribute this output across various channels, ensuring an omnichannel, timely and accurate communication with customers.

Future Directions

As we continue to innovate, we aim to expand our integration capabilities by creating more connectors for the Nokavision, Canon Information Management Solutions and Docspro product offerings. This will further enhance our ability to provide robust and comprehensive solutions to our clients, addressing their diverse business needs.

For more details or to explore how these integrations can benefit your business, please reach out to us or schedule a workshop. Our team is ready to help you harness the full potential of SmartCOMM and Workato for your enterprise automation needs.

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Tim Tuhehay
Contact opnemen
Contact opnemen
ALLE ACTUEEL

De impact van de European Accessibility Act (EAA) op Customer Communication Management (CCM)

De European Accessibility Act (EAA) is een belangrijke wetgeving die tot doel heeft de toegankelijkheid van producten en diensten in de Europese Unie te verbeteren. Binnen de context van Customer Communication Management (CCM) heeft deze wetgeving aanzienlijke gevolgen.

Mijn naam is Michel Cramer Bornemann en ik ben werkzaam als Business Communication Analist bij Nokavision, een dochter van Canon IMS. Een onderdeel binnen deze functie is het identificeren van trends en veranderingen in de klant communicatie. Deze blog biedt een diepgaande analyse van de reikwijdte en impact van de EAA op CCM, en bespreekt enkele van de uitdagingen en kritieken die bij de implementatie van deze wet komen kijken.

De EAA

Vanaf eind juni 2025 zal de EAA in werking treden. Deze mijlpaalwetgeving is erop gericht om producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en ouderen in heel Europa. Het is een belangrijk onderdeel van de bredere inspanningen van de Europese Unie om gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen.

Dankzij de EAA wordt toegankelijkheid in klantcommunicatie een fundamenteel recht. Veel alledaagse voorwerpen en diensten, van websites tot geldautomaten en van vervoersdiensten tot elektronische boeken, zijn momenteel nog niet voor iedereen bruikbaar. Deze wetgeving biedt niet alleen voordelen voor mensen met een handicap, maar creëert ook een inclusievere samenleving voor iedereen.

De historie

De European Accessibility Act (EAA) werd in juni 2019 aangenomen door de lidstaten van de Europese Unie. Na de goedkeuring in 2019 kregen de lidstaten de opdracht om de wet in hun eigen nationale wetgeving te integreren. Dit proces moest uiterlijk in juni 2022 zijn voltooid, zodat er voldoende tijd zou zijn voor aanpassingen en implementatie.

Aanvankelijk golden toegankelijkheidsvereisten vooral voor overheidsinstanties, maar met de invoering van de EAA worden deze eisen nu uitgebreid naar commerciële organisaties. Dit betekent dat niet alleen overheidsdiensten, maar ook bedrijven verplicht zijn om hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en ouderen.

De laatste belangrijke stap is dat vanaf juni 2025 de EAA daadwerkelijk van kracht wordt. Vanaf dat moment moeten alle betrokken producten en diensten voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsnormen die door de EAA zijn vastgesteld.

Het effect op CCM

Verbeterde Toegankelijkheid van Communicatiekanalen 
De EAA vereist dat alle digitale communicatiekanalen toegankelijk zijn voor mensen met verschillende soorten handicaps. Dit betekent dat bedrijven hun websites, e-mails, mobiele apps en andere digitale platformen moeten aanpassen aan de toegankelijkheidsnormen, zoals WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).Dit kan worden gedaan door:

Websites
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun websites en portalen compatibel zijn met schermlezers en andere ondersteunende technologieën.

E-mails
E-mailcommunicatie moet goed leesbaar zijn met duidelijk gestructureerde inhoud en alternatieve teksten voor afbeeldingen.

Gestandaardiseerde Documentformaten 
Alle documenten en correspondentie die naar klanten worden gestuurd, moeten in toegankelijke formaten worden aangeboden. Dit omvat PDF’s, facturen, contracten en alle andere vormen van klantcommunicatie.Dit kan worden gedaan door:

PDF
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat PDF-documenten tekstueel doorzoekbaar zijn en voorzien zijn van tags die de structuur van de inhoud aangeven. Dit kan bijvoorbeeld met PDF/UA (PDF/UA | Forum Standaardisatie)

Communicatie ontwerpen en design strategieën 
Bedrijven moeten toegankelijkheid integreren in de communicatie ontwerpen en dus ook in hun communicatie strategieën. Dit houdt in dat vanaf het begin van het ontwerpproces rekening wordt gehouden met de behoeften van alle gebruikers, inclusief mensen met een handicap.Dit kan worden gedaan door:

Gebruik van Kleur en Contrast
Ontwerpen moeten voldoende kleurcontrast hebben zodat teksten leesbaar zijn voor mensen met visuele beperkingen.

Navigatie en Bruikbaarheid
Interactieve elementen zoals knoppen en links moeten gemakkelijk toegankelijk en bedienbaar zijn.

Bewustwording 
Bedrijven moeten hun medewerkers bewust maken van toegankelijkheidsvereisten binnen klantcommunicatie. Dit omvat zowel de technische aspecten van het implementeren van toegankelijke communicatie, als het begrijpen van de bredere impact van toegankelijkheid op klanttevredenheid en inclusiviteit.Dit kan worden gedaan door:

Bewustwording programma’s
Regelmatige trainingen en workshops over toegankelijkheidsnormen en -praktijken.

Bewustwordingscampagnes
Interne communicatiecampagnes om het belang van toegankelijkheid te benadrukken.

Regelgeving en Compliance 
Bedrijven moeten voldoen aan de regelgeving van de EAA en kunnen onderworpen worden aan audits en controles om naleving te waarborgen. Niet-naleving kan leiden tot boetes en reputatieschade.Dit kan worden gedaan door:

Audit Procedures
Regelmatige interne audits om te controleren of alle communicatiekanalen voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Compliance Rapportage
Documentatie en rapportage over de naleving van de toegankelijkheidsvereisten.

 

Voor wie is EAA toepassing?

Volgens Digitaal Toegankelijk en WCAG geldt de EAA voor iedereen die producten of diensten leveren aan mensen met een beperking en ouderen. Hierbij enkele voorbeelden van producten en/of diensten:

 • Computers en besturingssoftware
 • E-books
 • Portalen
 • Webshops
 • Pinautomaten, ticketservices en incheckmachines
 • Smartphones
 • TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisiediensten, Telecommunicatiediensten, zoal de apps en websites van je provider
 • Audiovisuele mediadiensten, zoals Netflix, Videoland en Spotify
 • Online en offline diensten die te maken hebben met transport, zoals kaartjesautomaten, apps en websites
 • Alle financiële diensten, zoals internetbankieren
 • Alle producten en diensten uit de bovenstaande lijst moeten volledig bruikbaar

Bij Nokavision vinden we dat het sociale aspect van deze wet de boventoon moet voeren, naast de wet- en regelgeving. Bedrijven moeten hier voor zowel interne als externe personen aan willen voldoen, om inclusiviteit te waarborgen.

Ter conclusie

De European Accessibility Act betekent dat je je Customer Communication Management processen grondig moet herzien en aanpassen aan de toegankelijkheidsnormen. Dit houdt ook in dat er kritisch gekeken moet naar de geldende huisstijl binnen het bedrijf, zoals o.a. kleurgebruik, fonts, lettergrootte en template design.

Dit alles leidt tot verbeterde klanttevredenheid en een inclusievere dienstverlening, wat uiteindelijk gunstig is voor zowel jouw bedrijf als je klanten. Het is essentieel dat je nu begint met de voorbereiding om aan deze wetgeving te voldoen en ervoor zorgt dat je communicatiekanalen toegankelijk zijn voor iedereen voor juni 2025.

Hoe kan Nokavision helpen?

Nokavision kan je in deze transitie helpen met jarenlange ervaring op het gebied van klantgerichte communicatie. We kunnen je ook helpen met een inventarisatie van de impact op je communicatielandschap en huisstijl. Daarnaast hebben we uitgebreide oplossingen en diensten waarmee we je van dienst kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op of volg een van onze “Summer School” webinars:

Webinar European Accessibility Act – optie 1

Datum: 4 juli 2024

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Locatie: Online

Meer informatie & inschrijven >

 

Webinar European Accessibility Act – optie 2

Datum: 29 augustus 2024

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Locatie: Online

Meer informatie & inschrijven >

ALLE ACTUEEL

Bridging the Gap: How Nokavision Integrates SmartCOMM with Workato for Enhanced Enterprise Automation

As a lead consultant at Nokavision Software, I’ve been at the forefront of integrating cutting-edge technologies to streamline our solutions and enhance customer experiences. Our longstanding partnership with Smart Communications, evolving from Thunderhead to its successors SmartCOMM and SmartIQ, has always been a cornerstone of our innovation.

In the ever-expanding SaaS realm, many companies find themselves grappling with the challenges of finding robust iPaaS or Enterprise Automation solutions. Recognizing this gap, we embarked on a new journey with Workato, a leader in enterprise automation, to enhance our capabilities and deliver comprehensive, integrated solutions.

Custom connector for SmartCOMM

At Nokavision, we pride ourselves on our ability to not just adapt to new technologies, but to master them. After undergoing detailed training with Workato, I had the privilege of developing our very first offering to the Workato Community — a custom connector for SmartCOMM. This connector is not just a tool; it’s a breakthrough. It encapsulates all the necessary actions for managing jobs, spools, and bundles within Workato’s innovative framework of recipes — a term Workato uses to describe the sequences of actions that automate complex business processes.

Smooth and efficient enterprise automation

This new connector is designed to seamlessly integrate your SaaS CCM platform, SmartCOMM, with Workato, ensuring that your enterprise automation is as smooth and efficient as possible. The benefits of this integration are numerous — enhanced efficiency, reduced manual input, and a more cohesive user experience across platforms.

Workshop: Workato Custom Connector for SmartCOMM

I am excited to invite all our clients and partners to explore the capabilities of our Workato Custom Connector for SmartCOMM. For those looking to dive deeper and truly leverage this integration, we offer specialized workshops. These sessions are tailored to help you understand how your SaaS CCM platform, SmartCOMM, can be integrated through Workato to optimize your business processes.

For more information or to schedule a workshop, feel free to reach out or log into Workato and check out our connector firsthand. As we continue to push the boundaries of what’s possible in enterprise automation, we are eager to share these advancements with you, ensuring that your journey with Nokavision remains not just satisfactory, but truly transformative.

Tim Tuhehay,
Lead Consultant at Nokavision Software

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Tim Tuhehay
Contact opnemen
Contact opnemen
Alle Actueel

Foosball en de term Value Added Reseller (VAR) hebben meer met elkaar van doen dan je denkt

Tijdens een potje Foosball op kantoor hoor ik de één na de ander roepen: “VAR! VAR! VAR!” In de zakelijke wereld en in de sport zijn afkortingen niet ongewoon, maar het is zeldzaam dat dezelfde afkorting twee totaal verschillende concepten in verschillende domeinen vertegenwoordigt. Toch is dat precies het geval met de afkorting ‘VAR’. Nieuwsgierig als altijd verken ik de vier overeenkomsten tussen een VAR als ‘Value Added Reseller’ en een VAR in de zin van ‘Video Assistant Referee’.

Gemeenschappelijk Doel: Verbetering en Toegevoegde Waarde

Hoewel ze in verschillende contexten opereren, delen beide soorten VAR’s een fundamenteel doel: het toevoegen van waarde en/of het verbeteren van de ervaring. Nokavision streeft als Value Added Reseller ernaar producten of diensten te verrijken voordat deze aan onze relaties worden verkocht, door extra kennis, functionaliteit en/of diensten toe te voegen. Op vergelijkbare wijze heeft de Video Assistant Referee in het voetbal tot doel de kwaliteit van de besluitvorming op het veld te verbeteren door middel van technologie, met als uiteindelijke doel een eerlijkere en meer accurate wedstrijd.

Afhankelijkheid van Technologie

Een andere opvallende overeenkomst is de afhankelijkheid van technologie. Voor Nokavision is top-notch toekomstbestendige technologie een essentiële basis van ons bedrijf. We gebruiken best-of-breed software, uit de rechtsbovenhoek van het Gartner kwadrant om ons aanbod kwalitatief hoog en uniek te maken. Wist je trouwens dat wij, onderdeel van Canon, als implementatie partner zelf ook rechtsboven te vinden zijn? Dit allemaal dankzij onze toegevoegde waarde in Customer Experience Management.

 

Op een vergelijkbare manier vertrouwt de Video Assistant Referee sterk op videotechnologie en herhalingen om beslissingen van scheidsrechters te ondersteunen, te corrigeren of te bevestigen, waardoor de precisie in de sport wordt verhoogd.

Strategische Besluitvorming

Tegelijk speelt strategische besluitvorming een cruciale rol. Voor Nokavision is het kiezen van de juiste producten, diensten en technologieën om toe te voegen een strategische beslissing die direct invloed heeft op ons succes en dat van onze relaties. In het voetbal helpt de Video Assistant Referee bij het maken van strategische beslissingen die de uitkomst van het spel kunnen beïnvloeden, zoals het toekennen van penalty’s, het identificeren van buitenspelposities, en het beoordelen van mogelijke overtredingen.

Samenwerking en Communicatie

Beide vormen van VAR vereisen effectieve samenwerking en communicatie. Onze collega’s werken nauw samen met relaties om ervoor te zorgen dat de juiste toegevoegde waarde en doelstellingen worden gerealiseerd. Aan de andere kant moet de Video Assistant Referee effectief communiceren met de veldscheidsrechter en andere officials om ervoor te zorgen dat de technologische assistentie correct wordt geïnterpreteerd en toegepast.

Hoewel de contexten waarin ze opereren aanzienlijk verschillen, delen VAR’s in het bedrijfsleven en in het voetbal dus opmerkelijke overeenkomsten in hun doelstellingen, afhankelijkheid van technologie, strategische besluitvorming, en het belang van samenwerking en communicatie. Deze parallelle werelden benadrukken hoe dezelfde principes van toegevoegde waarde, technologie en teamwork relevant kunnen zijn in zowel ons werk als tijdens een potje Foosball!

Wil je hier eens over sparren?

Neem vrijblijvend contact met mij op
Claudia Zwamborn
Contact opnemen
Contact opnemen
Alle Actueel

CCM-Consultants behalen Agile PM Certificaat

Op 25 oktober 2023 behaalde het team van CCM-consultants van Nokavision een belangrijke mijlpaal door het Agile Project Management Certificaat te behalen. Deze prestatie onderstreept hun toewijding aan het leveren van hoogwaardige diensten en het blijven evolueren in een steeds veranderend zakelijk landschap.

De certificeringstraining werd gegeven door Richard Weber, een erkend Agile Project Management trainer. Richard Weber staat bekend om zijn diepgaande kennis en jarenlange ervaring in Agile-methodologieën, wat deze training bijzonder waardevol maakte voor het team van Nokavision.

Agile Project Management is een benadering die organisaties in staat stelt flexibeler te zijn en snel te reageren op veranderende marktomstandigheden. Voor de CCM-consultants van Nokavision, die gespecialiseerd zijn in klantcommunicatiemanagement, zal deze nieuwe certificering hen helpen om hun klanten nog beter van dienst te zijn. Door Agile-methoden te omarmen, kunnen ze projecten sneller en efficiënter uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op continue verbetering en klantgerichtheid.

Het behalen van het Agile PM Certificaat benadrukt de voortdurende inzet van Nokavision voor professionaliteit en innovatie. Het stelt het team in staat om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in projectmanagement en klanten te voorzien van de best mogelijke oplossingen.

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Thijs Wolvers
Contact opnemen
Contact opnemen
ALLE KLANTVERHALEN

Ontdek hoe Canon en Nokavision het tentamenproces van Nederlandse hogescholen en universiteiten digitaliseren!

Canon, een wereldwijd technologiebedrijf, heeft in samenwerking met Nokavision en het Mendix lowcode platform een geavanceerd tentamen workflow systeem ontwikkeld. Dit systeem helpt onderwijsinstellingen het volledige tentamenproces te beheren, van het printen en plannen tot de distributie, afname, scannen en dossiervorming van examens. Hierdoor hebben scholen beter inzicht in de status en locatie van examens en kunnen zij deadlines effectief bewaken.

Met Canon Exam Services biedt Canon Nederlandse hogescholen en universiteiten een efficiënte en transparante oplossing voor het complexe tentamenproces. De digitale workflow vermindert handmatige planning en afstemming, wat tijd bespaart en fouten minimaliseert. Het systeem is inmiddels succesvol in gebruik bij meer dan tien onderwijsinstellingen in Nederland.

Peter Sampers, business development manager bij Canon Business Services Nederland, benadrukt dat het doel was om een schaalbare oplossing te ontwikkelen die eenvoudig aan te passen is aan de behoeften van verschillende onderwijsinstellingen. Dankzij de flexibiliteit van het Mendix platform kan het systeem eenvoudig integreren met bestaande systemen en voldoen aan strikte veiligheidsnormen.

Wil je meer weten over hoe Canon Exam Services en Nokavision het tentamenproces hebben getransformeerd en wat dit betekent voor onderwijsinstellingen? Download het volledige klantverhaal en ontdek alle details van deze innovatieve oplossing!

Lees volledige klantverhaal

Meer weten over deze case of wat wij voor je kunnen doen?

John Peters +31 6 513 29 457
Contact opnemen
Contact opnemen