ALLE ACTUEEL

De impact van de European Accessibility Act (EAA) op Customer Communication Management (CCM)

25 jun, 2024 15MinBlog

De European Accessibility Act (EAA) is een belangrijke wetgeving die tot doel heeft de toegankelijkheid van producten en diensten in de Europese Unie te verbeteren. Binnen de context van Customer Communication Management (CCM) heeft deze wetgeving aanzienlijke gevolgen.

Mijn naam is Michel Cramer Bornemann en ik ben werkzaam als Business Communication Analist bij Nokavision, een dochter van Canon IMS. Een onderdeel binnen deze functie is het identificeren van trends en veranderingen in de klant communicatie. Deze blog biedt een diepgaande analyse van de reikwijdte en impact van de EAA op CCM, en bespreekt enkele van de uitdagingen en kritieken die bij de implementatie van deze wet komen kijken.

De EAA

Vanaf eind juni 2025 zal de EAA in werking treden. Deze mijlpaalwetgeving is erop gericht om producten en diensten toegankelijker te maken voor mensen met een beperking en ouderen in heel Europa. Het is een belangrijk onderdeel van de bredere inspanningen van de Europese Unie om gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen.

Dankzij de EAA wordt toegankelijkheid in klantcommunicatie een fundamenteel recht. Veel alledaagse voorwerpen en diensten, van websites tot geldautomaten en van vervoersdiensten tot elektronische boeken, zijn momenteel nog niet voor iedereen bruikbaar. Deze wetgeving biedt niet alleen voordelen voor mensen met een handicap, maar creëert ook een inclusievere samenleving voor iedereen.

De historie

De European Accessibility Act (EAA) werd in juni 2019 aangenomen door de lidstaten van de Europese Unie. Na de goedkeuring in 2019 kregen de lidstaten de opdracht om de wet in hun eigen nationale wetgeving te integreren. Dit proces moest uiterlijk in juni 2022 zijn voltooid, zodat er voldoende tijd zou zijn voor aanpassingen en implementatie.

Aanvankelijk golden toegankelijkheidsvereisten vooral voor overheidsinstanties, maar met de invoering van de EAA worden deze eisen nu uitgebreid naar commerciële organisaties. Dit betekent dat niet alleen overheidsdiensten, maar ook bedrijven verplicht zijn om hun producten en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en ouderen.

De laatste belangrijke stap is dat vanaf juni 2025 de EAA daadwerkelijk van kracht wordt. Vanaf dat moment moeten alle betrokken producten en diensten voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidsnormen die door de EAA zijn vastgesteld.

Het effect op CCM

Verbeterde Toegankelijkheid van Communicatiekanalen 
De EAA vereist dat alle digitale communicatiekanalen toegankelijk zijn voor mensen met verschillende soorten handicaps. Dit betekent dat bedrijven hun websites, e-mails, mobiele apps en andere digitale platformen moeten aanpassen aan de toegankelijkheidsnormen, zoals WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).Dit kan worden gedaan door:

Websites
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun websites en portalen compatibel zijn met schermlezers en andere ondersteunende technologieën.

E-mails
E-mailcommunicatie moet goed leesbaar zijn met duidelijk gestructureerde inhoud en alternatieve teksten voor afbeeldingen.

Gestandaardiseerde Documentformaten 
Alle documenten en correspondentie die naar klanten worden gestuurd, moeten in toegankelijke formaten worden aangeboden. Dit omvat PDF’s, facturen, contracten en alle andere vormen van klantcommunicatie.Dit kan worden gedaan door:

PDF
Bedrijven moeten ervoor zorgen dat PDF-documenten tekstueel doorzoekbaar zijn en voorzien zijn van tags die de structuur van de inhoud aangeven. Dit kan bijvoorbeeld met PDF/UA (PDF/UA | Forum Standaardisatie)

Communicatie ontwerpen en design strategieën 
Bedrijven moeten toegankelijkheid integreren in de communicatie ontwerpen en dus ook in hun communicatie strategieën. Dit houdt in dat vanaf het begin van het ontwerpproces rekening wordt gehouden met de behoeften van alle gebruikers, inclusief mensen met een handicap.Dit kan worden gedaan door:

Gebruik van Kleur en Contrast
Ontwerpen moeten voldoende kleurcontrast hebben zodat teksten leesbaar zijn voor mensen met visuele beperkingen.

Navigatie en Bruikbaarheid
Interactieve elementen zoals knoppen en links moeten gemakkelijk toegankelijk en bedienbaar zijn.

Bewustwording 
Bedrijven moeten hun medewerkers bewust maken van toegankelijkheidsvereisten binnen klantcommunicatie. Dit omvat zowel de technische aspecten van het implementeren van toegankelijke communicatie, als het begrijpen van de bredere impact van toegankelijkheid op klanttevredenheid en inclusiviteit.Dit kan worden gedaan door:

Bewustwording programma’s
Regelmatige trainingen en workshops over toegankelijkheidsnormen en -praktijken.

Bewustwordingscampagnes
Interne communicatiecampagnes om het belang van toegankelijkheid te benadrukken.

Regelgeving en Compliance 
Bedrijven moeten voldoen aan de regelgeving van de EAA en kunnen onderworpen worden aan audits en controles om naleving te waarborgen. Niet-naleving kan leiden tot boetes en reputatieschade.Dit kan worden gedaan door:

Audit Procedures
Regelmatige interne audits om te controleren of alle communicatiekanalen voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

Compliance Rapportage
Documentatie en rapportage over de naleving van de toegankelijkheidsvereisten.

 

Voor wie is EAA toepassing?

Volgens Digitaal Toegankelijk en WCAG geldt de EAA voor iedereen die producten of diensten leveren aan mensen met een beperking en ouderen. Hierbij enkele voorbeelden van producten en/of diensten:

 • Computers en besturingssoftware
 • E-books
 • Portalen
 • Webshops
 • Pinautomaten, ticketservices en incheckmachines
 • Smartphones
 • TV-apparatuur met betrekking tot digitale televisiediensten, Telecommunicatiediensten, zoal de apps en websites van je provider
 • Audiovisuele mediadiensten, zoals Netflix, Videoland en Spotify
 • Online en offline diensten die te maken hebben met transport, zoals kaartjesautomaten, apps en websites
 • Alle financiële diensten, zoals internetbankieren
 • Alle producten en diensten uit de bovenstaande lijst moeten volledig bruikbaar

Bij Nokavision vinden we dat het sociale aspect van deze wet de boventoon moet voeren, naast de wet- en regelgeving. Bedrijven moeten hier voor zowel interne als externe personen aan willen voldoen, om inclusiviteit te waarborgen.

Ter conclusie

De European Accessibility Act betekent dat je je Customer Communication Management processen grondig moet herzien en aanpassen aan de toegankelijkheidsnormen. Dit houdt ook in dat er kritisch gekeken moet naar de geldende huisstijl binnen het bedrijf, zoals o.a. kleurgebruik, fonts, lettergrootte en template design.

Dit alles leidt tot verbeterde klanttevredenheid en een inclusievere dienstverlening, wat uiteindelijk gunstig is voor zowel jouw bedrijf als je klanten. Het is essentieel dat je nu begint met de voorbereiding om aan deze wetgeving te voldoen en ervoor zorgt dat je communicatiekanalen toegankelijk zijn voor iedereen voor juni 2025.

Hoe kan Nokavision helpen?

Nokavision kan je in deze transitie helpen met jarenlange ervaring op het gebied van klantgerichte communicatie. We kunnen je ook helpen met een inventarisatie van de impact op je communicatielandschap en huisstijl. Daarnaast hebben we uitgebreide oplossingen en diensten waarmee we je van dienst kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op of volg een van onze “Summer School” webinars:

Webinar European Accessibility Act – optie 1

Datum: 4 juli 2024

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Locatie: Online

Meer informatie & inschrijven >

 

Webinar European Accessibility Act – optie 2

Datum: 29 augustus 2024

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Locatie: Online

Meer informatie & inschrijven >